Joint Mobile Registration

ANO ANG JOINT MOBILE REGISTRATION AND LICENSING OF COMMERCIAL FISHING VESSELS?

Ito ay tinutukoy ang pag-rehistro at pag-lisensya ng mga bangkang pang-komersyal
( Commercial fishing vessel) na may sukat 3.1 GT pataas sa ibat ibang lugar sa Pilipinas.l
Kasama nito ang pagsasanay ukol sa mga tagubiling pang-kaligtasan karagatan l
(Safety of Life at Sea) na isasagawa ng BFAR, MARINA, NTC at PCG.

SINO ANG PWEDENG ISALO SA PAGSASANAY?

Mga mangingisda ng komersiyal na bangka/barkong pangisda na hindi rehistrado
at hindi lisensyado.

MAY BAYAD BA ANG PAGSASANAY NG SOLAS?

Wala pong bayad ang pagsasanay ng SOLAS. Ito po ayhandog ng pamahalaan
ng mga mangingisda ng libre.(Read more..)

s